Bắc Giang: 5/6 KCN mới và mở rộng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 10 tới

Ngoài các KCN trên, Bắc Giang còn có 3 KCN được quy hoạch mở rộng trên diện tích hiện có để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp những năm tới là: Hòa Phú (mở rộng 85 ha), Quang Châu (mở rộng 90 ha), Việt Hàn (mở rộng 148 ha) và 3 KCN quy hoạch mới là: KCN Tân Hưng (Lạng Giang) 105 ha, KCN Yên Lư (Yên Dũng) 377 ha và KCN Yên Sơn - Bắc Lũng (Lục Nam) 300 ha.

0
391

Theo Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh, toàn tỉnh hiện có 6 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư là: Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, Việt Hàn (Việt Yên), Hòa Phú (Hiệp Hòa), Song Khê – Nội Hoàng (Yên Dũng, TP Bắc Giang).

Trong các KCN có 377 nhà doanh nghiệp (DN) thứ cấp đang hoạt động. Ở các KCN: Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng có các DN thứ cấp đã lấp đầy. Chủ đầu tư KCN Hòa Phú, Việt Hàn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiếp tục thu hút nhà đầu tư.

Ngoài các KCN trên, Bắc Giang còn có 3 KCN được quy hoạch mở rộng trên diện tích hiện có để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp những năm tới là: Hòa Phú (mở rộng 85 ha), Quang Châu (mở rộng 90 ha), Việt Hàn (mở rộng 148 ha) và 3 KCN quy hoạch mới là: KCN Tân Hưng (Lạng Giang) 105 ha, KCN Yên Lư (Yên Dũng) 377 ha và KCN Yên Sơn – Bắc Lũng (Lục Nam) 300 ha.

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại KCN Hòa Phú và Việt Hàn, UBND Hiệp Hòa, Việt Yên đã và đang tập trung phối hợp với chủ đầu tư giải phóng mặt bằng (GPMB) phần diện tích còn lại bảo đảm tiến độ.

Đến nay, KCN Việt Hàn (giai đoạn 1) đã bồi thường GPMB gần 44/50 ha với tổng số tiền chi trả khoảng 117 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10 năm nay theo kế hoạch. KCN Hòa Phú đã GPMB 192/207,5 ha, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Khu công nghiệp Quang Châu dự kiến sẽ được mở rộng thêm 90 ha.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Các KCN tỉnh, các KCN mới và mở rộng đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng. Về công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, trên cơ sở hồ sơ tỉnh gửi, đến nay có KCN Tân Hưng và Yên Lư đã có 8/8 bộ, ngành tham gia ý kiến để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 10 tới.

KCN Quang Châu và Hòa Phú có 7/8 bộ, ngành đã tham gia ý kiến vào hồ sơ (chỉ còn Bộ Tài nguyên và Môi trường), dự kiến sẽ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 10 năm nay.

Thời điểm này, Ban Quản lý Các KCN tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư KCN Yên Sơn – Bắc Lũng bám sát tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo nội dung góp ý của các bộ, ngành để gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 10/2021.

Minh Linh (BBG)